Tháng 11/2019, Người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTAX) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT

Tháng 11/2019, Người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTAX) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế đã đưa hệ thống eTax đi vào hoạt động chính thức tại 45 tỉnh/thành […]