Quốc Hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ thuế

Chiều ngày 26/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với đa số phiếu (91,30%) tán thành, Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Đây là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp […]

Vì sao kiểm toán nội bộ chưa phổ biến?

Theo Viện Kiểm toán Nội bộ IIA, “Kiểm toán nội bộ” là hoạt động đảm bảo tư vấn độc lập, khách quan, được thiết kế nhằm tăng giá trị và giải quyết các hoạt động của tổ chức. Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra thông qua việc […]

Tháng 11/2019, Người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTAX) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT

Tháng 11/2019, Người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng dịch vụ thuế điện tử (eTAX) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Tổng cục Thuế đã đưa hệ thống eTax đi vào hoạt động chính thức tại 45 tỉnh/thành […]